• Lorem ipsum

Scanofloor Specialist staat borg voor een uitstekende service en daar hoort ook een solide en voor iedereen doorzichtige garantie, privacy en cookie verklaring bij. Dus geen kleine lettertjes die het voor u bijna onmogelijk maken om een serieus probleem aan te kaarten, maar gewone heldere afspraken.

Paint Productions / Scanofloor Specialist, gevestigd aan Nieuwstraat 47, 5527AS Hapert, Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Contactgegevens:

Scanofloor Specialist
Nieuwstraat 47 (geen bezoek of verzendadres)
5527AS Hapert 
Nederland

R. Batteram is de Functionaris Gegevensbescherming van Paint Productions / Scanofloor Specialist en te bereiken via [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Paint Productions / Scanofloor Specialist verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen.
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Paint Productions / Scanofloor Specialist verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Paint Productions / Scanofloor Specialist analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Paint Productions / Scanofloor Specialist verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Paint Productions / Scanofloor Specialist neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Paint Productions / Scanofloor Specialist) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Paint Productions / Scanofloor Specialist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Paint Productions / Scanofloor Specialist verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Paint Productions / Scanofloor Specialist gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Paint Productions / Scanofloor Specialist gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Paint Productions / Scanofloor Specialist maakt gebruik van Google Analytics. De cookies van deze dienst worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Lees meer hierover op Google analytics. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Paint Productions / Scanofloor Specialist en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Paint Productions / Scanofloor Specialist wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Paint Productions / Scanofloor Specialist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

Beschadigd

Hebt u de bestelling beschadigd ontvangen? Bijvoorbeeld omdat het bij de verzending schade heeft opgelopen, neem dan contact met ons. Wordt uw bestelling door de koerier al beschadigd aangeboden, dan dient u deze niet te accepteren. Ook in zo'n geval vragen wij u direct contact met ons op te nemen via email of ons contactformulier.

Garantie:

Onze adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Wij kunnen niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf. Onze producten worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, daarom zult u begrijpen dat de applicatie van de producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid is.


Heeft u toch nog vragen?

Wij zijn zowel telefonisch op 06-823 017 45 (maandag t/m vrijdag) als via e-mail bereikbaar. Een berichtje sturen via Whatsapp kan ook.