• Lorem ipsum

De veiligheidsinformatie bij de verpakking is bedoeld om richtlijnen te geven die u helpen uw veiligheid te waarborgen bij het bewaren en gebruiken van vloerverf. Lees deze informatie goed door. U vindt ze ook op de technische datasheets bij de producten in onze webshop.

Bekende veiligheidsmaatregelen zijn:

  • Contact met de huid voorkomen.
  • Draag beschermende kleding, schoeisel, oog- en handbescherming.
  • Na aanraking met de huid, onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
  • Na contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen (uit een hiervoor bestemde spoelfles) en medisch advies inwinnen.
  • Zorg voor goede ventilatie binnen.
  • Buiten bereik van kinderen bewaren.
  • Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking.

Zie voor meer informatie altijd de technische datasheets bij het product van uw keuze.

Wilt u verf bestellen? Doe dit dan online en krijg 5 procent korting.

Aan welke veiligheidsmaatregelen moet ik denken?